Professionel ansvarsforsikring. Præmie fra 2.500 kr. – selvrisiko fra 15.000 kr.

28 – 36 pct. rabat på øvrige privat- og erhvervsforsikringer for medlemmer af DANSKE ARK.

Arkitektvirksomheder findes i alle størrelser. Fra den personligt drevne, hvis indehaver ved siden af sit ansættelsesforhold udfører nogle få opgaver om året, til store virksomheder med flere hundrede medarbejdere.

Afgørende for betegnelsen er, at virksomheden er momsregistreret og oppebærer honorar for sin professionelle ydelse.

Professionelle ydelser indebærer et professionelt ansvar. Ansvaret fastsættes dels af lovgivningen, dels af generelle aftalegrundlag som ABR 89 og endeligt af den individuelle kontrakt for den konkrete opgave.

Ansvaret skal dækkes af en professionel ansvarsforsikring. Den sikrer virksomheden mod de økonomiske konsekvenser af fejl – i værste fald konkurs – og erstatter klienten de tab, fejlene måtte medføre. Forsikringen sikrer således begge parter den relevante kompensation for arkitektvirksomhedens fejl.

De professionelle ansvarsforsikringer for medlemmer af DANSKE ARK er udformet i samarbejde mellem verden største mæglervirksomhed  Marsh, ansvarsspecialisten HDI Danmark og DANSKE ARK med fokus på følgende elementer:

  • Laveste selvrisiko og billigste præmie
  • Alle opgavetyper dækkes uden køb af tillægsforsikringer
  • Garanteret gratis ophørsdækning – også ved konkurs
  • Almindeligt erhvervsansvar meddækket uden selvrisiko
  • Gode dækninger hvor behovet findes – ingen betaling for unødigt store dækninger
  • Stor fleksibilitet, så forsikringen præcist er tilpasset den enkelte virksomheds behov
  • Frit valg mellem mange kombinationer af dækningssum og selvrisiko
  • Præmien tilpasset risiko og faktiske opgaver på hvert delarbejdsområde
  • Solid ekspertise i rådgivning om både forsikringsvalg og skadebehandling.
  • Fordelagtig tilbudspakke på projektforsikringer

DANSKE ARK har desuden aftale med Tryg om gode rabatter på øvrige erhvervsforsikringer og privatforsikringer.

Siden senest redigeret af pkj den 2015-12-17


Printed 29 sep 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsfordele/Ansvarsforsikring-medlemmer.aspx

Kontakt

Paul K. JeppesenChefkonsulent, cand.scient.pol.
mail 
pkj@danskeark.dk
tel  32 83 05 08