Bliv medlem

Danske Arkitektvirksomheder sikrer dig politisk indflydelse, store rabatter på forsikringer og juridisk rådgivning, så du kan koncentrere dig om at drive arkitektvirksomhed.

Som medlem af Danske Arkitektvirksomheder har du og din virksomhed følgende fordele:

Juridisk bistand
Du kan få gratis rådgivning af vores jurister der er specialister i løsning af de forskellige juridiske problemstillinger der kan forekomme i forbindelse med arkitektens ydelser og rådgivning. Få f.eks. hjælp til ydelses- og kontraktforhold, udbuds- og byggejuridiske anliggender samt ophavsret.

Bedste og billigste arkitektforsikring
Som medlem af Danske Arkitektvirksomheder har du mulighed for at få en væsentlig billigere forsikringspræmie på din professionelle ansvarsforsikring og erhvervsforsikring. Du får en forsikring, der f.eks. dækker totalrådgiveransvar og freelancere, overtrædelse af ophavsret, grov uagtsomhed, præmiefri ophørsdækning i op til 10 år efter virksomhedsophør.

Stærk forretning
Vi tilbyder rådgivning og sparring til dig og din virksomhed indenfor forretningsudvikling og organisation. Du kan eksempelvis få vejledning til udvikling af nye strategier, organisationsomlægning, markedsudvikling og et kig på kundesegmentet.

Netværk og arrangementer
Vi faciliterer og tilbyder mindre netværk, hvor du kan mødes og udveksle erfaringer i et fortroligt og fokuseret forum. Vi har netværk for énmandsvirksomheder, for IT-ansvarlige, forretningsudvikling samt HR og administration, som mødes 4-6 gange om året.

Politisk indflydelse
Vi varetager dine interesser og påvirker arkitektvirksomheders rammevilkår. Vi er repræsenteret i politiske udvalg, hvor vi påvirker beslutninger vedr. ydelser, ansvarsforhold, byggesagsbehandling, EU-reguleringer mm. Herudover har vi tæt dialog med politikere og embedsmænd omkring vores mærkesager. Samtidig kommunikerer vi branchens mærkesager i pressen og via sociale medier.

Det får du også:
• Tilbud om medlemsskab af Danske BoligArkitekter
• Adgang til ydelsesbeskrivelser, aftaledokumenter, formularvejledninger, kvalitetsledelsesmanual og andre arbejdsredskaber
• Et ugentligt nyhedsbrev direkte i din mailboks med nyt fra juristerne, arkitektbranchen, udvalgsarbejde mm.
• Din egen virksomhedsprofil på danskeark.dk
• Gratis oprettelse af stillingsannoncer på www.danskeark.dk
• Mulighed for at påvirke Danske Arkitektvirksomheders arbejde og den politiske agenda gennem bestyrelsesposter, udvalgsarbejde eller deltagelse i ekspertgrupper


Printed 30 sep 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsfordele.aspx

Kontakt

Klaus JuelkertMedlemsadministrator
mail 
kj@danskeark.dk
tel  32 83 05 00