Sidste frist for OK-forhandlinger

Vi nærmer os den afgørende skillevej for overenskomstforhandlingerne 2012: Forlig eller en konflikt.

Indtil nu har overenskomstforhandlingerne især handlet om at tegne konturerne for et helt nyt, tidssvarende lønsystem for arkitektbranchen, hvor lønnen primært fastsættes på den enkelte virksomhed på baggrund af en vurdering af den enkelte medarbejders kompetencer, indsats og resultater. DANSKE ARK har krævet en lavere startløn og en afkortning af lønskalaerne.

I den sidste fase er principielt alt i spil: Pension, regulering, efteruddannelse, dækningsområde, timepuljer og meget andet. Det er nærmest umuligt at indikere, hvor det hele ender. Men alligevel vil jeg gerne komme med en indikation – med alle forbehold for hvad der dukker op i de sidste timers forhandlinger.

Det tegner til, at der kan opnås enighed om at omlægge lønsystemet efter de hovedprincipper, DANSKE ARK har ønsket. Det tegner også til, at der kan skitseres et perspektiv for en fuldstændig afvikling af lønskalaerne over en årrække. Der er ganske vist stadig en vis uenighed om detaljer i omlægningen – ikke mindst om hvordan man sikrer en fortsat lønudvikling uden at alle virksomheder straffes hvis enkelte ikke lever op til målene. Men jeg tror ikke, uenigheden er større end at jeg mener, at det kan lade sig gøre. Det er endnu også uvist i hvilket omfang vi kan komme overens om, hvad fagforeningerne skal have ”til gengæld” for den mere fri løndannelse. Det er klart, at DANSKE ARKs forhandlere gør hvad vi kan for at begrænse byrderne. Vi kan være nødt til at give noget på de områder, hvor vi objektivt set halter efter andre. Men hvis prisen bliver for høj, bryder det hele sammen, fordi konjunktursituationen ikke efterlader noget nævneværdigt manøvrerum for forhandlingerne.

Vi bestræber os på at afslutte forhandlingerne i dag torsdag den 29. marts. Lykkes det ikke, er det muligt, at forhandlingerne fortsætter hos forligsmanden fredag den 30. marts og evt. lørdag den 31. marts.

En konflikt kan træde i kraft søndag den 1. april 2012 kl. 0.00.

Vi vil gøre hvad vi kan for at informere medlemmerne via ekstraordinære nyhedsbreve – fx hvis der er indgået forlig eller der kommer konflikt. Enhver stund uden et ekstraordinært nyhedsbrev er principielt et dårligt tegn.

Vi vil også orientere via forsiden på vores hjemmeside www.danskeark.dk og via den nye sms-service. Hvis du vil informeres pr. sms skal du skrive ARK til 1231. Det koster kun alm. takst. På hjemmesiden finder du også vejledning om, hvordan virksomheden skal forholde sig i en konfliktsituation.

Medlemmerne har i den seneste måned foretaget medarbejderregistreringer og søgt fritagelser i forbindelse med den truende konflikt. Der mangler desværre endnu ca. 20 virksomheder. Registreringerne skal på plads i dag. Jeg ved, at det er bøvlet. Jeg ved også, at nogle medlemmer er blevet meget vrede over bureaukratiet eller over eventuelt afviste fritagelsesbegæringer. Enkelte har derfor reageret uacceptabelt og ubehageligt over for DANSKE ARKs medarbejdere. Vicedirektør Tina Munch og jeg appellerer som daglige ledere af foreningen til at man ikke lader sin frustration gå ud over vores medarbejdere, der gør deres bedste for at være så imødekommende som muligt inden for de snævre kollektivretlige spilleregler. Skån sekretariatets ansatte, som passer deres job. Hvis man er utilfreds, må kritikken rettes mod os.

 

 

 

 

 


Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 24 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Alle_nyheder/Ugens-Fokus/UgensFokus_29_marts_2012.aspx

Kontakt

Lene EspersenDirektør, cand.oecon.
mail 
le@danskeark.dk
tel  32 83 05 01
tel  23 27 69 26