Efter energiaftalen

Syv af folketingets otte partier indgik i marts en aftale om den danske energipolitik frem til 2020. Et markant politisk resultat som dog efterlader en lang række ubesvarede spørgsmål.

Det fremgår blandt andet af den lange liste over strategier, analyser og udredninger, som aftalen bebuder iværksat. Der skal udarbejdes en samlet strategi for energirenovering, en strategi for etablering af smarte elnet samt for fremme af energi-effektive køretøjer. Dertil kommer analyser af:

 • fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning;
 • anvendelse af bioenergi i Danmark;
 • fremtidig anvendelse af gasinfrastrukturen;
 • muligheder for bedre udnyttelse af overskudsvarme fra industri
 • mulighederne for at fastholde elnettets høje funktionalitet i en situation med stadigt stigende vindkraft
 • muligheder og effekter af el-udvekslingsforbindelser 
 • alternativer til iblanding af biobrændstoffer i diesel til køretøjer
 • det eksisterende tilskuds- og afgiftssystem
 • modeller for støtte til solenergi
 • den samlede energiindsats
 • erhvervslivets energiforhold, særligt påvirkning af konkurrenceevne overfor udlandet

Listen kan læses uvenligt som en foruroligende lang række spørgsmål politikerne ikke ved hvad de skal stille op med. Man kan også vende det om og se positivt på at et stort politisk flertal er klar til at bruge kræfter og resurser på at finde svar på de udfordringer der følger med omstillingen til en ikke-fossil fremtid.

Set med arkitektbriller er det opmuntrende at der nu tages hul på arbejdet med at lægge en samlet og sammenhængende strategi for energirenovering. Det er der god brug for. Der er også behov for at arkitektvirksomhederne engagerer sig i dette arbejde. Her skal vi kende vor besøgelsestid. Der er mange interessenter der hellere end gerne vil sætte deres fingeraftryk på rammer og vilkår for energirenovering. Hvis ikke vi melder os på banen med arkitekturens synspunkter og løsningsforslag er der ingen garanti for at de bliver hørt.


Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 24 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Alle_nyheder/Ugens-Fokus/UgensFokus_19_april_2012.aspx

Kontakt

Lene EspersenDirektør, cand.oecon.
mail 
le@danskeark.dk
tel  32 83 05 01
tel  23 27 69 26