SKI og arkitektvirksomhederne

DANSKE ARK opfordrer små arkitektvirksomheder til at søge sammen, så de får mulighed for at byde på de nye SKI-rammeaftaler for arkitektrådgivning.

Som tidligere nævnt i nyhedsbrevet har Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) sendt en stribe rammeaftaler for arkitektrådgivning, bygherrerådgivning og ingeniørrådgivning i udbud. DANSKE ARK har gennem dialog forsøgt at påvirke SKI til at skabe rimelige vilkår for arkitekterne herunder ikke mindst for de små og mellemstore virksomheder. Det har givet markante resultater – især i form af et langt mere fintmasket net af rammeaftaler (6 for bygherrerådgivning og yderligere 15 for arkitektrådgivning) end SKI i første omgang havde lagt op til.

Desværre er der stadig problematiske aspekter ved SKI-udbuddet. Først og fremmest kravet om at man i 2010 skal have haft en omsætning på mindst 5 mio. kroner for at kunne deltage. Det er en ringe trøst at SKI oprindelig ønskede en endnu højere grænse. DANSKE ARK har argumenteret for at grænsen ligger for højt, set i forhold til en arkitektbranche som i høj grad er kendetegnet ved små men kompetente virksomheder.

På trods af det mener jeg, alt i alt, at det er et klart fremskridt at vi nu får SKI-aftaler for arkitektydelser. Det seneste 3½ år har vi kunnet se hvordan SKIs rammeaftaler for ingeniørydelser har været til skade for arkitektvirksomhederne. Aftalerne har banet vej for at ingeniørerne er løbet med såvel omsætning som markedsandele. Med de mange nye aftaler bliver der mulighed for arkitektvirksomhederne for at erobre tabt terræn tilbage.

Men hvad med de virksomheder hvis omsætning falder under minimumsgrænsen? Dem vil jeg opfordre stærkt til at se på mulighederne for at indgå samarbejdsaftaler med andre arkitektvirksomheder om at byde i fællesskab. Den mulighed findes, og der er ikke krav om nogen bestemt samarbejdsform. Man kan byde som hovedrådgiver med tilknyttede underrådgivere eller som konsortium. Danmark har brug for små og mellemstore virksomheder som leverandører til stat og kommuner – jeg håber at mange virksomheder tager udfordringen op og finder veje til at udnytte de nye markedsmuligheder i SKI-aftalerne.


Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 23 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Alle_nyheder/Ugens-Fokus/Kopi af Ugens_fokus_22_september_2011.aspx

Kontakt

Lene EspersenDirektør, cand.oecon.
mail 
le@danskeark.dk
tel  32 83 05 01
tel  23 27 69 26