Arkitekter og ingeniører

“Arkitekt- og ingeniørvirksomheder er i mange sammenhænge gode samarbejdspartnere og konkurrenter. De opererer i udtalt grad på det samme marked. De er begge specialiserede i rollen som leverandører af uafhængig, professionel, videnbaseret rådgivning.”

Således skrev jeg i en fokusartikel sidste forår, da vi inviterede en gruppe ingeniørvirksomheder til et nærmere sekretariatsmæssigt samarbejde. I en anden uge skrev jeg om udviklingen hen imod krav om videnbaseret design fordi den bagvedliggende teknokratiske og talfikserede tænkemåde ville komme i konflikt med arkitekturforståelsen, som tager sit udgangspunkt i en humanistisk, kvalitativ og helhedsorienteret måde at arbejde på. Jeg advarede dengang om, at arkitekter ville komme til at stå overfor en udfordring når f.eks. brugere og bygherrer spørger os hvad vi véd om de gavnlige effekter af god arkitektur. I fravær af et overbevisende svar ville vi risikere at andre interessenter – f.eks. de rådgivende ingeniører – tager teten, mens vi prøver at forklare hvad arkitekturen kan.

Anledningen til at tage disse to gamle temaer op igen er naturligvis den opmærksomhed som en uovervejet imagekampagne fra ingeniørvirksomheden Alectia har påkaldt sig. Ifølge kampagnen skulle arkitekten fremover sættes i anden række, så bygningens udformning skulle tage afsæt i ingeniørens fakta og viden.

Kampagnens opsigtsvækkende synspunkter har påkaldt sig så stor undren og vrede blandt mange arkitekter, at Alectia har kaldt kampagnen tilbage. Virksomheden føler sig også kaldet til at undskylde over for sine samarbejdspartnere. Vi har helt ekstraordinært valgt at viderebringe Alectias uforbeholdne beklagelse på vores hjemmeside og i dette nyhedsbrev. Vi skal respektere dem, der erkender deres fejl.

Jeg er sikker på, at mange ingeniører har lært noget af Alectias erfaringer. Men jeg håber også, at mange arkitekter har lært noget. Arkitekter og arkitektur har en stærk position i vores samfund. Det er der gode grunde til, men verden forandrer sig og positionen er ikke sikret evigt. Vi skal forstå at udvikle vores fag og involvere viden i et fornuftigt samspil med den kunstneriske tradition. Og vi skal samarbejde med de dygtigste ingeniørfirmaer og andre videnerhverv, som kan understøtte arkitekternes værdiskabelse. Men vi skal også sige fra, når respekten ikke længere er til stede.

Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 30 sep 2016 fra http://www.danskeark.dk/Alle_nyheder/Ugens-Fokus/Kopi af UgensFokus_08_marts_2012.aspx

Kontakt

Lene EspersenDirektør, cand.oecon.
mail 
le@danskeark.dk
tel  32 83 05 01
tel  23 27 69 26