Fokusudvalg styrker kommerciel forståelse

På DANSKE ARKs Topmøde i november  lagde fokusudvalget for forretningsudvikling op til debat om, hvordan man kan bruge konkurrencer i et forretningsperspektiv. Foto: Jørgen True
På DANSKE ARKs Topmøde i november lagde fokusudvalget for forretningsudvikling op til debat om, hvordan man kan bruge konkurrencer i et forretningsperspektiv. Foto: Jørgen True

De færreste arkitekter er drevet af forretning – det er passionen der driver værket. Men en solid forretning er afgørende for, at arkitektvirksomheder kan arbejde med dét, de brænder for.

Et af DANSKE ARK’s hovedformål er at fremme og udvikle nye forretningsmuligheder hos vores medlemmer. Derfor er det også naturligt, at et af vores fokusudvalg har ”forretningsudvikling” som hovedfokus.

Forretningsudviklingsudvalget har peget på tre områder/projekter som “must-win-battles”. Hvert af områderne er knyttet til branchestrategiens tre overordnede indsatsområder: 1. Stærk forretning, 2. Flere alliancer og 3. Synlig værdi for andre.

Stærk forretning
Vi har som branche brug for at udvikling en model til indsamling af nøgletal. Formålet med projektet er at finde en lettere metode, hvor vi kan indsamle såvel obligatoriske som øvrige relevante nøgletal. Målet er at have en database, hvorfra man kan trække rapporter og lave benchmarkanalyser. Et andet væsentligt indsatsområde er det internationale, hvor et arbejde med at udvikle en internationaliseringsstrategi er sat i gang. Målet er at have en ensartet struktur til at vurdere potentielle eksportmarkeder og et tilhørende format for en generel ”go-to-market plan”.

Herudover arbejder udvalget på at styrke medlemmernes forretning gennem udarbejdelse af anbefalinger til forretningsudvikling samt gennem udvikling og facilitering af netværk.

Flere alliancer
Flere alliancer – og ikke mindst de rette alliancer kan på mange måder få branchen til at stå stærkere i forhold til omverdenen. Derfor vil fokusudvalget for forretningsudvikling bl.a. gennemføre en analyse af potentielle eksterne samarbejdspartnere og indledningsvist inviteres en række bygherrer til dialog. Ønsket er at finde fælles fodslag omkring emner som nye udbudsformer, mere proces og digitalisering.

Synlig værdi for andre
”Gratis arbejde” er et udbredt fænomen i arkitektbranchen. Forretningsmæssigt er det en uholdbar kultur, og for at få politikere og bygherrer (de offentlige især) i tale, er vi nødt til at kunne dokumentere omfanget og sætte det i et samfundsmæssigt perspektiv. Det gør forretningsudviklingsudvalget og DANSKE ARK’s sekretariat i tæt samarbejde med fokusudvalget for Aftaleret de kommende måneder. Her gennemføres et projekt, der skal kortlægge de udgifter virksomhederne (og bygherre) har i forbindelse med udbud.

Herudover bidrager udvalget aktivt i udarbejdelsen af en eksempelsamling om arkitektonisk merværdi i samarbejde med Bæredygtighedsudvalget og Byggepolitisk udvalg.

Hvem er med?
Fokusudvalget for forretningsudvikling består af Torben Juul fra Zeso architects, der er formand samt to næstformænd Lars Bo Lindblad fra RUBOW og David Zahle fra BIG. Malene Krüger fra Tredje Natur repræsenterer DANSKE ARKs bestyrelse og fra sekretariatet er det Lars Emil Kragh og Nynne Lundt, der deltager med såvel praktisk som faglig sparring og hjælp. Fokusudvalgets arbejde støttes af en underliggende ekspertgruppe.

Læs mere om fokusudvalget for forretningsudvikling.

I foråret 2015 etablerede DANSKE ARK en ny udvalgsstruktur med færre og mindre udvalg suppleret med ekspertgrupper. Målet er øget tværfagligt samarbejde. Ekspertgrupperne skal være videnbank for de projekter/initiativer bestyrelse og udvalg prioriterer. Dermed kan medlemmer byde ind på præcis de steder, hvor de kan bidrage bedst rent fagligt.


Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 28 sep 2016 fra http://www.danskeark.dk/Alle_nyheder/Ugens-Fokus/2015_12_16_Udvalg_skaber_kommerciel_forstaaelse.aspx

Kontakt

Lene EspersenDirektør, cand.oecon.
mail 
le@danskeark.dk
tel  32 83 05 01
tel  23 27 69 26
Lars Emil KraghChefkonsulent, forretningsudvikling
mail 
lek@danskeark.dk
tel  32 83 05 10
tel  51 67 15 54