Regeringens kickstart

Tidligere økonomiminister Marianne Jelved, R, har sået tvivl om nytten af regeringens såkaldte ”kickstart” af økonomien. For arkitektvirksomhederne er der ikke tvivl om at den har været en værdifuld håndsrækning.

Man kan selvfølgelig hævde, at det er uaktuelt at beskæftige sig med Finansloven for 2012 umiddelbart før regeringen må forventes at præsentere sit eget forslag til en Finanslov for 2013. Den tidligere radikale økonomiminister Marianne Jelved har ikke desto mindre netop rejst tvivl om nytten af den ”kickstart” af dansk økonomi, som var indeholdt i Finansloven for 2012. Derfor er det på sin plads med en reaktion ”fra markedet”.

Den omtalte ”kickstart” var regeringens svar på den dårlige konjunktursituation, Danmark stod og fortsat står overfor. Med ”kickstarten” blev det besluttet at fremrykke offentlige investeringer i institutioner, almene boliger og infrastruktur til en værdi af knap 19 mia. kr. og dermed styrke BNP og beskæftigelsen i Danmark i 2012 og 2013.

For arkitekterhvervet og for alle, som beskæftiger sig med byggeri, er ethvert initiativ til at fastholde eller helst øge aktivitetsniveauet kærkomment.

Kald det ”kickstart” eller ej. Faktum er, at hvis det ikke var for det overordentligt høje offentlige eller offentligt støttede aktivitetsniveau i Danmark, ville vores medlemmer være endnu hårdere ramt af den verdensomspændende økonomiske krise. Regeringen skal naturligvis krediteres for denne vilje, men forud lå selvfølgelig også den tidligere regerings tilsvarende initiativer hvoraf ikke mindst sygehusinvesteringerne bidrager gevaldigt til arkitektvirksomhedernes omsætning i øjeblikket.

Ingen kan endnu forudse varigheden eller dybden af den økonomiske krise, som har ramt størstedelen af Europa og mange andre regioner. Jeg vil heller ikke prøve på det. Men jeg er desværre sikker på, at der ikke inden for overskuelig fremtid vil indtræffe noget som kunne ligne et selvbårent økonomisk opsving. Derfor vil arkitektvirksomhederne også i de kommende være afhængige af høje offentlige aktiviteter. Jeg håber ikke Marianne Jelveds usikkerhed får flere til at ryste på hænderne i spørgsmålet om nytten af at investere sig ud af en krise.

Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 27 sep 2016 fra http://www.danskeark.dk/Alle_nyheder/Ugens-Fokus/2012-08-16_Ugens_Fokus.aspx

Kontakt

Lene EspersenDirektør, cand.oecon.
mail 
le@danskeark.dk
tel  32 83 05 01
tel  23 27 69 26