Nu skal der laves lønpolitik

I fjerde kvartal 2012 skal DANSKE ARKs medlemmer overgå til nyt lønsystem, hvor lønnen i højere grad fastsættes individuelt. Men det kræver, at der forinden er udarbejdet en lønpolitik for virksomheden.

Et af de helt store gennembrud i forårets overenskomstforlig er indførelsen af et nyt lønsystem, hvor medarbejdernes løn i højere grad end hidtil fastsættes ved forhandling på baggrund af bl.a. kompetencer og resultater. Lønningerne er på ingen måde sluppet fri, for der er samtidig indført både individuelle og samlede løngarantier.

DANSKE ARKs medlemmer er tvunget til at overgå til nyt lønsystem, og det skal ske i fjerde kvartal 2012 – dvs. i perioden 1. oktober til 31. december 2012. Selvom der er tale om tvungen overgang, er der plads til at finde en lønmodel, som passer bedst til virksomheden.

Men det kræver, at virksomhedens ledelse nu afsætter den nødvendige tid til at overveje, hvad der netop på den enkelte virksomhed skal udløse fremtidige lønstigninger. Overvejelserne skal materialisere sig i en lønpolitik, som blandt andet vil gøre det muligt for medarbejderne at forstå og tilpasse sig de nye rammer, hvor alder og anciennitet ikke længere i sig selv vil udløse sikre lønstigninger.

Det afgørende udgangspunkt for den fremtidige løndannelse på virksomhederne bliver virksomhedens lønpolitik. Det er et helt nyt og enestående princip, som alle fremover skal forholde sig til. En virksomheds lønpolitik skal understøtte virksomhedens værdier, visioner, mål og strategier. Lønpolitikken skal fastlægge sammenhængen mellem løn og kompetenceudvikling og forklare hvordan og hvornår kompetencer og funktioner honoreres. Lønpolitikkens formål er at give mulighed for at løn kan bruges som ledelsesværktøj på en måde der er hensigtsmæssig på den enkelte virksomhed.

DANSKE ARK har sammen med fagforeningerne udarbejdet en vejledning om lønpolitik. Den indeholder de krav, som lønpolitikken i henhold til overenskomsterne skal overholde, men også relevante ledelsesmæssige overvejelser og konkrete eksempler til inspiration. (Vejledningen findes på hjemmesiden under ”Personale”.)

Lønpolitikken skal udarbejdes af virksomhedens ledelse i dialog med de ansatte. Der er ingen tvivl om, at medarbejdernes opbakning til virksomhedens lønpolitik vil være størst hvis de oplever at have deltaget i tilblivelsesprocessen.

Sekretariatet hjælper gerne med råd om udarbejdelse af lønpolitik i det omfang den nye vejledning ikke slår til.

Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 21 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Alle_nyheder/Ugens-Fokus/2012-08-09_Ugens_Fokus.aspx

Kontakt

Lene EspersenDirektør, cand.oecon.
mail 
le@danskeark.dk
tel  32 83 05 01
tel  23 27 69 26