God sommer!

Sommeren står for døren. Hvad venter på den anden side?

Det er nu fire år siden, arkitektvirksomhederne vågnede op til en finansiel krise, der skulle vise sig at blive både dyb og langvarig. Mange mistede opgaver, de ellers følte sig sikre på at have, og man måtte på kort tid skære hårdt ned og gå efter nye opgavetyper. Det private projektmarked er så godt som forsvundet. Til gengæld har arkitekterhvervet været et af de erhverv, som har nydt godt af, at regeringerne har ført en forholdsvis ekspansiv finanspolitik ved at sætte projekter i gang, som også skaber omsætning hos arkitekterne. Jeg har flere gange advaret om, at man ikke skulle regne med, at den forholdsvis høje offentlige byggeaktivitet kunne blive ved. Der er der for så vidt ikke ændret ved, men i lyset af at der ikke er nogen nævneværdige tegn på et selvbærende økonomisk opsving i Danmark eller i Europa, kommer regeringen i min optik ikke uden om at fortsætte med fuld damp på Nationalbankens trykkerimaskiner. Straks efter sommerferien får vi en del af svaret i form af regeringens forslag til finanslov for 2013. Den imødeser vi med spænding og forventning.

Det har været et travlt og udfordrende forår for DANSKE ARK.

Ikke mindst trak OK-forhandlingerne tænder ud, som det formentlig er gået op for de fleste medlemmer. Resultatet taler for sig selv, men der har efterfølgende været en langvarig dialog om færdiggørelsen af teksterne, fortolkningsdiskussioner og færdiggørelse af de tilknyttede vejledninger. Jeg forventer, at DANSKE ARKs formand i dag sætter sin underskrift på to af de tre overenskomster, og at den sidste følger straks efter. Der er ingen uafklarede emner tilbage. Med dette nyhedsbrev offentliggør vi også den lovede vejledning om udarbejdelse af lønpolitik. I fjerde kvartal skal alle virksomheder overgå til nyt lønsystem, men de skal forinden udarbejde en lønpolitik. Jeg håber at den fælles vejledning vil være en god hjælp i dette arbejde.

Vores indsats for bedre vilkår fortsætter både politisk og konkret fra sag til sag. Det er ikke altid flinkeskolens metoder, vi benytter. Vinterens klagesager, som vi vandt, er jo et eksempel på at vi tager handskerne på. Kampene med regionerne om aftalegrundlag for sygehusprojekterne et andet. Helt aktuelt har vi i går afleveret høringssvar om de nye IKT-bekendtgørelser for henholdsvis det almene og det offentlige byggeri. Her strammer vi tonen markant og sætter et stort spørgsmålstegne ved, om IKT-kravene overhovedet skaber værdi for nogen som helst af parterne i byggeriet. Sammen med byggeriets øvrige organisationer har vi bedt om ”time-out” frem til nytår for at parterne og de to ministerier kan afklare, hvordan krav om IKT-anvendelse i byggeriet bedst kan udformes med afsæt i et reelt behov og værdifokus.

Nogle af DANSKE ARKs tiltag kommer i særlig grad bestemte medlemsgrupper til gavn. Således er det med vores nye formidlingsprojekt med Bolius, som Realdania har ydet støtte til. Dette projekt vil især vores allermindste medlemsvirksomheder få glæde af. Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan realisere projektet, som skal bygge bro mellem arkitekterne og boligejerne for at forbedre kvaliteten af boligerne det byggede miljø. Det bliver en af eftersommerens største opgaver for os.

Der er selvfølgelig også ærgerlige oplevelser. Hertil hører, at to af vores gode kolleger har valgt at søge nye opgaver. Vi vil gøre, hvad vi kan for at skiftet på pladserne ikke kommer til at gå ud over medlemsbetjeningen, men jeg appellerer selvfølgelig til, at alle tager godt imod vores nye medarbejdere, som skal blive fortrolige med både opgaver og medlemmer i den kommende tid.

Der vil ikke være mange medarbejdere på arbejde på sekretariatet i juli måned. Vi holder åbent, så de kritiske sager fortsat kan håndteres. Men ellers glæder vi os til at tage bolden op igen efter sommerferien. I juli holder ”Denne uges fokus” også ferie, og nyhedsbrevet udsendes kun, hvis der er noget væsentligt at berette”.

God sommer!

Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 22 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Alle_nyheder/Ugens-Fokus/2012-06-28_Ugens_Fokus.aspx

Kontakt

Lene EspersenDirektør, cand.oecon.
mail 
le@danskeark.dk
tel  32 83 05 01
tel  23 27 69 26