Bolius og DANSKE ARK i nyt samarbejde

DANSKE ARK og Bolius vil etablere en helt ny formidlingsfunktion mellem de danske boligejere og DANSKE ARKs medlemmer.

Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg meget længe har glædet mig til at sende denne nyhed ud til DANSKE ARKs medlemmer – særligt fordi mange af vores mindste medlemmer igen og igen har opfordret til, at vi gjorde noget for at hjælpe dem med at komme i kontakt med mulige kunder blandt boligejerne, som går med overvejelser om renovering, om- og tilbygning.

Det nye rådgivningsprojekt skal bygge bro mellem boligejerne og arkitekterne og har til formål at synliggøre værdien af god rådgivning og gøre det lettere at få kontakt til selvstændige rådgivere ved om- og tilbygningsprojekter. Det er målet, at projektet skal være med til at højne kvaliteten af private boliger og derigennem øge livskvaliteten for danske boligejere. Ikke mindst i en situation hvor mange boligejere overvejer hvordan de kan forbedre boligen for at spare på energien er der behov for, at de benytter professionel rådgivning.

Parterne i det nye projekt er DANSKE ARK og Bolius, Boligejernes Videncenter, som er et helejet datterselskab af Realdania. Projektet er i opstartsfasen støttet af Realdania.

Projektet skal lanceres over for boligejerne i januar 2013. I mellemtiden skal rådgivningsydelserne beskrives, kvalitets- og kompetencekriterierne for at deltage som arkitektvirksomhed fastlægges og kommunikationsplatformen skal gøres klar. I denne proces deltager godt 10 medlemsvirksomheder som sparringsparter for DANSKE ARK og Bolius. Vi vil orientere medlemmerne i takt med projektets fremdrift.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke Bolius for at have valgt at samarbejde med DANSKE ARK om dette projekt og ikke mindst Realdania for at have fundet projektet støtteværdigt og i tråd med deres formål om bedre livskvalitet i det byggede miljø. Jeg vil også takke de medlemmer, som har medvirket i idéfasen.


 


Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 25 sep 2016 fra http://www.danskeark.dk/Alle_nyheder/Ugens-Fokus/2012-06-21_Ugens_Fokus.aspx

Kontakt

Lene EspersenDirektør, cand.oecon.
mail 
le@danskeark.dk
tel  32 83 05 01
tel  23 27 69 26