Kan vi leve med nye IKT-krav?

Regeringen forbereder nye krav om anvendelse af IKT i byggeriet. Hvad betyder det for arkitektvirksomhederne?

De statslige krav til anvendelse af IKT i byggeriet er løbende blevet strammet gennem de seneste 8 år. Kravene hviler på to bekendtgørelser – en for det statslige og en for det almene byggeri. Blandt kravene i den statslige bekendtgørelse finder man krav om klassifikation efter DBK, anvendelse af projektweb, anvendelse af BIM i konkurrencer og projektering og meget mere. Den anden bekendtgørelse, for det almene byggeri, som kun har været gældende i kort tid, stiller andre krav. Vi har fra DANSKE ARKs side krævet, at de to bekendtgørelser harmoniseres for at lette erhvervets muligheder for at håndtere og efterleve kravene. Det krav imødekommes nu med en høring af forslag til nye, harmoniserede bekendtgørelser. Tak for det.

IKT-kravene fra de offentlige bygherrer udspringer af en sympatisk filosofi om brug af bygherrekrav som udviklingsmotor. Her handler det konkret om, at nogle af byggeriets problemer med kvalitet og produktivitet antages at kunne overvindes med øget digitalisering. Denne filosofi har DANSKE ARK støttet hele vejen. Vi har været – og er fortsat – stærkt engageret i branchens samarbejde om ”Det Digitale Byggeri”, Implementeringsnetværket, bips og Cuneco. Imidlertid er det et helt åbent spørgsmål, om kravene har haft den ønskede effekt, og om de overhovedet lader sig efterleve. Kravet om klassifikation efter DBK er tæt på at være en illusion, mens kravene om digital bygningsmodellering i konkurrencer og projektering har vist sig særdeles byrdefulde. Bygherrerne kræver hellere for meget end for lidt, men den kompensation der gives for at leve op til kravene er helt ude af trit med de dermed forbundne byrder. De forventede effektiviseringsgevinster ved digitaliseringen lader til gengæld vente på sig.

Tiden er inde til at arkitektvirksomhederne, med udgangspunkt i deres egne erfaringer med at leve op til IKT-kravene, benytter den aktuelle anledning til at formulere deres ønsker til de fremtidige krav. Måske er tiden også moden til en grundlæggende drøftelse af hele filosofien. Når den statslige regulering tilsyneladende mere skaber bøvl og flere byrder for arkitektvirksomhederne end effektivisering og nye muligheder er tiden måske inde til at skifte strategi og helt droppe statslige IKT-krav. Hvorfor ikke bare overlade det til markedet selv – altså lade købere og sælgere af arkitektydelser selv aftale vilkår og formater når de indgår aftaler?

I en anden nyhed i dette nyhedsbrev linker vi til hele høringsmaterialet. Jeg vil meget indtrængende opfordre til, at medlemmerne forholder sig til høringsmaterialet og sender deres synspunkter og konkrete ændringsforslag til DANSKE ARK.


 


Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 24 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Alle_nyheder/Ugens-Fokus/2012-06-07_Ugens_Fokus.aspx

Kontakt

Lene EspersenDirektør, cand.oecon.
mail 
le@danskeark.dk
tel  32 83 05 01
tel  23 27 69 26