3 X Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø på byggepladsen er også arkitektvirksomhedens ansvar.

En forpligtelse men også et nyt forretningsområde.

Hvis man i en samtale med en leder eller en ansat på en arkitektvirksomhed bringer emnet arbejdsmiljø på banen, er der stor sandsynlighed for, at der forholdsvis kort svares om stresshåndtering, ledelsesmæssig opbakning, usikkerhed om jobsituationen og andre virksomhedsinterne forhold. Disse håndteres typisk inden for rammerne af arbejdspladsvurdering, ledelse og samarbejde. Det er naturligvis en vigtig ledelsesdimension og en forudsætning for at drive en god arbejdsplads.

Hvis man derimod spørger en entreprenør om, hvordan arkitekterne håndterer arbejdsmiljø, bliver der svaret om helt andre og desværre kritiske forhold. Den projekterende har et stort ansvar for sikkerhed og sundhed på byggepladsen. Bestemmelserne findes i en bekendtgørelse om projekterendes og rådgivers pligter efter lov om arbejdsmiljø, som blandt andet siger, at den projekterendes angivelser i projektet skal sikre, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse, det færdige projekt samt driften heraf.

Når den projekterende har et sådant ansvar, hænger det rimeligvis sammen med, at arkitekten (og ingeniøren) gennem design og procesplanlægning har en afgørende indflydelse på, hvilke risici der er forbundet med, at entreprenørens og håndværksvirksomhedernes ansatte virkeliggør arkitektens visioner og bygherrens ønsker. Tænk for eksempel på håndtering af store og tunge byggematerialer som betonelementer, glaspartier eller gipsplader. Eller tænk på den pressede tidsplan, som gør det nødvendigt eller fristende at tage risici eller undlade rimelige forholdsregler på byggepladsen. Håndværkere nedslides eller kommer til skade, og det skyldes blandt andet håndtering af de store eller tunge byggematerialer, som arkitekten ønsker anvendt.

Jeg er bange for, at mange projekterende ikke fuldt ud lever op til deres forpligtelser på dette område. Det er sjældent, at der efter ulykker gøres ansvar gældende over for den projekterende, men det sker. Og jeg ved, at der et stigende fokus hos myndighederne på dette forhold.

I tilgift beskriver ydelsesbeskrivelserne (punkt 8.33) at rådgiveren kan påtage sig at bistå klienten i forbindelse med dennes forpligtelse til arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfaserne eller under udførelsen. Bygherrens pligter er også beskrevet i en bekendtgørelse. Rådgiveren har modsat pligt til at gøre bygherren opmærksom på dennes forpligtelser og kan tilbyde – naturligvis mod honorar – at levere denne koordinering. Arbejdsmiljøkoordinering er således også et forretningsfelt, som helt naturligt kan ligge hos arkitekten, men hvor man skal sikre, at honorar, ydelse og ansvar hænger sammen.

Endelig vil jeg pege på ansvaret og forretningspotentialet i forhold til arbejdsmiljøet for bygningernes fremtidige brugere. Arbejdsmiljø er et af de forhold, der lægges øget vægt på i fremtidens bygninger – også ud fra en bæredygtighedsvinkel. Det har vist sig at en del af de tiltag, der kan skabe et godt fysisk arbejdsmiljø for brugerne, er tæt forbundne med god tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse.

Arbejdsmiljø er således et betydeligt ansvar for DANSKE ARKs medlemmer men også et felt, hvor vi kan yde rådgivning til glæde for bygherrerne, de udførende og de fremtidige brugere

 


Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 21 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Alle_nyheder/Ugens-Fokus/2012-05-24_Ugens_Fokus.aspx

Kontakt

Lene EspersenDirektør, cand.oecon.
mail 
le@danskeark.dk
tel  32 83 05 01
tel  23 27 69 26