Nye skatteregler fordyrer internationalt arbejde

DANSKE ARKs har afgivet høringssvar til Skatteministeriet vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven.

Regeringen har i deres forslag til en skattereform foreslået at ophæve ligningslovens § 33 A. Dette vil medføre, at fuldt skattepligtige danskere, der bor og arbejder i udlandet og som i dag kun betaler udenlandsk skat af deres indkomst fremadrettet skal betale fuld dansk skat eller den skat, der fremgår af en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst med det pågældende land.

DANSKE ARK vurderer at denne ændring af ligningsloven vil få mange negative konsekvenser for de mange danske arkitektvirksomheder som udsender medarbejdere til udlandet - speciel til lande udenfor Europa som eksempelvis til vækstområderne som BRIK landene samt til lande i Mellemøsten hvor danske arkitektvirksomheder i dag har stigende aktiviteter.

Læs DANSKE ARKs høringssvar her.


Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 28 sep 2016 fra http://www.danskeark.dk/Alle_nyheder/Internationalt/2012-07-17_horingssvar_afskaffelse_af_33A.aspx

Kontakt

Lars Emil KraghInternational konsulent, cand.arch
mail 
lek@danskeark.dk
tel  32 83 05 10
tel  51 67 15 54