Hjælp Energistyrelsen

Energirenovering

I forbindelse med udarbejdelse af den danske strategi for energirenovering af eksisterende bygninger har Energistyrelsen igangsat forskellige analyser på SBi. Analyserne skal sikre, at strategiens handlingsplaner og indsatser kan målrettes mod de dele af bygningsmassen, hvor energibesparelsespotentialet kan realiseres mest omkostningseffektivt.

Til brug for analyserne har Energistyrelsen bedt om hjælp i form af eksempler og erfaringer. DANSKE ARK opfordrer sine medlemmer til at bidrage. Energistyrelsen har brug for bidrag om:

  1. Besparelsespotentialer i bygningsmassen
  2. Renoveringseksempler - erfaringer og evaluering (reelle besparelser, økonomi og brugertilfredshed)
  3. Nye bygnings- og installationsteknologier, som kan udvide mulighederne for energibesparelser
  4. Energiforsyning - på selve bygningen og fra net.

(Det sidste punkt drejer sig især om bidrag der kan belyse og perspektivere fremtidige energiforsyningsmuligheder på bygningen og fra nettet i forhold til besparelsestiltagene i bygningerne. Herunder også samspillet mellem bygninger og energinettet, og ønsker til "smart grid").

Eksempler skal være ledsaget af data på de opnåede besparelser samt beskrivelse af de tiltag der er foretaget. Billeder af projekter og en kort beskrivelse gør det ikke alene.

DANSKE ARK vil gerne medvirke aktivt i udarbejdelse af den danske strategi for energirenovering af eksisterende bygninger og bringe arkitekter i spil, det vil derfor være uhyre nyttigt at have arkitekteksempler.

Desværre er fristen kort, da jeg skal bede om materialet inden mandag den 6. august på mk@danskeark.dk.


Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 22 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Alle_nyheder/Baeredygtighed-Nyheder/2012-08-01_Hjaelp-energistyrelsen.aspx

Kontakt

Peter Andreas SattrupChefkonsulent, bæredygtighed
mail 
pas@danskeark.dk
tel  32 83 05 15
tel  26 36 38 12